PPS Model_Inline_Close Up

Launch of PPS inline printer

Inline print kapsel

Today, market trends point to a large extent to increased flexibility and this is achieved, for example, through streamlining processes, agile marketing campaigns and shorter time to market. We wish to help companies to meet this trend and therefore we are now launching our digital inline printer, which will challenge the existing print and packaging processes.

With our digital inline printer, we want to break with the current, insufficient printing technology, which due to the quality has only been able to print simple texts and elements in one color. Our inline printer can print in full color and allows you to print marketing messages and branding directly on the product and at the end of the production line.

Below you can read the entire press release about our inline printer (in Danish) and here you can read more about inline print.

Marts 2022

Ny inline digital printer udfordrer eksisterende print- og pakkeprocesser

PPS, som tilbyder proces, print og pakkeløsninger til det skandinaviske marked, lancerer en ny inline digital printer, som vil ændre hele print- og pakkeprocessen i både mindre og store produktionsvirksomheder. Med den nye teknologi reduceres emballagespild og behovet for lagerplads. Leveringstid optimeres og enhedsomkostninger reduceres. Alt sammen til gavn for miljøet og hele værdikæden.

100% individualiseret digital print

På de fleste produktions- og pakkelinjer har man indtil nu anvendt en utilstrækkelig printteknologi der pga. kvaliteten kun har kunnet tiltrykke simpel tekst og eventuelt en stregkode – alt sammen i lav opløsning og i 1 farve (sort). Det har betydet, at alle grafiske elementer, farver, firmanavn, logo, mv. er blevet fortrykt på etikettrykkerier, og det har derfor været nødvendig at have seperate etiketruller af samtlige varianter med spild og unødig lagerbinding til følge. Med lanceringen af den nye inline digitale printer fra PPS er den tid nu forbi, og det er ikke længere nødvendigt at stoppe pakkelinjen hver gang der skiftes produkt eller produceres til et andet land. Samlet set betyder det, at der kan opnås markant højere kapacitet på pakkelinjerne og en langt mere agil forsyningskæde,

Den nye printer er så avanceret, at individualiseret print på etiketter, emballage eller direkte på produktet nu kan tilføjes langt senere i pakkeprocessen og i høj printkvalitet. Det har en række fordele for alle led i værdikæden. Ud over en bedre udnyttelse af emballagen og lagerpladsen, minimeres ”change-over-time” (tiden, der anvendes på skift af emballage og etiketter på pakkelinjen), da der kan anvendes helt hvide etiketter og det komplette artwork printes lige før etiketten påsættes.

Pakkelinjer uden skiftetid

Da processen er 100% digital kan hver enkelt etiket være individualiseret og indeholde et unikt serienummer. Skift til næste produkt eller variant på pakkelinjen sker derfor uden skiftetid og blot ved at bede printeren printe et nyt artwork. Det betyder kortere leveringstider og mulighed for 100% individualiserede emballager.

Inline digital printer – uanset branche og virksomhedsstørrelse

Hos PPS har man igennem længere tid og særligt under Covid-19 pandemien oplevet en øget interesse for den nye printløsning, der i langt højere grad gør det muligt for produktionsvirksomhederne at imødekomme markedets stigende krav om fleksibilitet, individualitet og hurtigere leveringstid, som har været under pres under pandemien.

”Vi hjælper kunder indenfor mange forskellige industrier og uanset størrelse, da vores inline digitale print løsningerne dimensioneres efter behov og ambitioner. Printeren kan med en hastighed på op til 60 m/min uden problemer følge med de hurtigste pakkelinjer på markedet. Ligesom den naturligvis kan skaleres til at indgå i mindre høj-fleksible løsninger. Eftersom PPS har en omfattende portefølje af standard pakkeløsninger, leveres printeren enten som en del af en komplet print-, etiketterings- og pakkeløsning eller som et supplement til et eksisterende anlæg ”, fortæller Søren Pedersen, direktør for PPS i Birkerød.

Late-stage customization – især til mange små batches

”Særligt virksomheder med produktion af mindre batches, med mange forskellige produktvarianter, ser printeren som en oplagt mulighed for at komme i gang med produktionsstrategien ”late-stage customization”, hvor lande- og/eller kundespecifikke data først printes efter produktet er bestilt. Det vil i praksis sige, at produkterne lægges på lager, som generiske, og først når bestillingen er modtaget og skal leveres, printes de kundespecifikke data på emballagen”, fortsætter Søren Pedersen.

Med cobots skabes der nye effektive pakkelinjer med mindre bemanding

I dag er automatiseringsteknologierne generelt så udviklede og omkostningseffektive, at de også er blevet interessante for mindre virksomheder.

”I PPS har vi udviklet en lang række standard automatiserings- og robotløsninger, også kaldet cobotløsninger, som målretter sig pakkelinjer til de mindre produktionsvirksomheder.  Med en cobotløsning, i kombination med den nye digitale inline printer, effektiviseres hele virksomhedens print- og pakkeløsning yderligere, fordi pakning, print og etikettering derved foregår på den samme linje.

At disse løsninger samtidig kræver mindre bemanding, er endnu en fordel, når der som i dag er mangel på arbejdskraft. For os er der ingen tvivl om, at robotløsninger bliver et vigtigt parameter i konkurrencen om markedsandele i fremtiden. Det er blot et spørgsmål om, hvornår, man kommer med på den digitale og automatiserede print-& pakkerejse”, udtaler Søren Pedersen.

Contact us for more information